Kalendar takmičenja 2018. – IZMJENE

SAMS BiH izdaje obavijest o otkazivanju i pomjeranju termina održavanja pojedinih takmičanja koja su planirana u kalendaru Šampionata Bosne i Hercegovine u auto, moto i karting sportu za 2018. godinu:

1. Trka ubrzanja predviđena da se odrzi 12./13.05. godine u Kovinu (Srbija) – OTKAZANO;
2. Trka ubrzanja predviđena da se odrzi 18./19.08.2018. godine u Sarajevu – OTKAZANO;
3. Trka ubrzanja predviđena da se odrzi 08./09.09.2018. godine u Zadru (Hrvatska) – OTKAZANO;
4. Karting trka predviđena da se odrzi 20.05.2018. godine u Banjoj Luci – ODGOĐENO;
5. Autoslalom predviđen da se odrzi 27.05.2018. godine u Sarajevu- ODGOĐENO;
6. Autoslalom predviđen da se odrzi 07./08.07.2018. godine na Kozari biće održan 30.06.2018. godine sa istim mjestom odrzavanja.

Izmjenjeni kalendar takmičenja za sezonu 2018. – Preliminarni_kalendar_SBIH_08.05.2018.