Obavještenje svim AMK i AMD

Obavještavaju se svi AMK/AMD čiji takmičari planiraju učestvovati na takmičenjima koja se održavaju van granica Bosne i Hercegovine, a koja se boduju za Šampionat Bosne i Hercegovine,
bez obzira koja disciplina je u pitanju, da su dužni svoju prijavu za učešće pored organizatoru takmičenja poslati i na adresu SAMS-a BIH: sekretar@samsbih.ba.
 
SAMS BIH će na adresu organizatora poslati dozvolu za nastup za navedeni klub i takmičare, ako za iste nema izrečenih disciplinskih mjera.
 
Neprijavljivanje klubova i takmičara za odlazak na međunarodna takmičenja, podliježe disciplinskim mjerama za klubove i takmičare i brisanju postignutih službenih rezultata.