Podsjetnik takmičarima u disciplinama A01 i A02 za 2017. godinu

Podsjećamo takmičare da sva oprema koja se odnosi na takmičara i takmičarsko vozilo mora biti FIA homologirana tj. u skladu sa pravilnicima u disciplinama A01 i A02. Moguće je koristiti opremu sa isteklim rokom važenja homologacije, ali ne stariju od FIA 2000 standarda.
 
Prijave za takmičenja van granica BIH moraju se istovremeno kako organizatoru proslijediti i sekreterijatu SAMSBIH, kako bi se izdalo odobrenje za nastup takmičara.
 
Obavezno pridržavati se roka za prijave koje je propisao organizator i u slučaju ne odlaska dužni ste seobavjestiti organizatora.
 
Dokumentacija neophodna za prevoz takmičarskog vozila :
 • Saobraćajna knjižica ili dokument o porijeklu takmičarskog vozila;
 • Tehnička knjižica vozila TKV koju izdaje Savez BIHAMK/SAMSBIH, uredno popunjena i ovjerena;
 • Ako se takmičarsko vozilo prevozi van granice BiH mora se imati ATA Carnet za vozilo i opremu koja se vozi i dovoljan broj obrazaca koliko granica planirate preći.

Dokumentacija neophodna za ućešće na trci:

 • Takmičarska licenca,
 • Tehnička knjižica takmičarskog vozila,
 • Orginalna prijava popunjena i ovjerena pečatom kluba,
 • Ljekarsko uvjerenje vozača m/v, ako je upisano u ljekarsku knjižicu mora biti pored pečata ljekara i pečat ustanove kod koje je obavljen ljekarski pregled,
 • Polisa osiguranja u slučaju smrti od min.10.000,-i trajnog invaliditeta min 25,000,-KM
Osnovna oprema i preporuke na takmičarskom vozilu:
 • Homologacijski listovi za takmičarsko vozilo osnovni minimum;
 • Prezime i državna zastava na bočnim stranama stakla /zadnja vrata (ako se nastupa na međunarodnim trkama tj. van granica BIH);
 • Startni broj u skladu sa dodatkom discipline za tekuću godinu;
 • Vatrogasni aparat testiran sa važećim tiketom i pričvršćen na siguran način metalnim kopčama ili sistemom predviđenim po homologaciji;
 • Sic i pojas moraju biti dobro i sigurnosno postavljeni po skicama za navedena vozila;
 • Cijevi i crijeva za gorivo ne smiju prolaziti kroz kabinu vozila ili isključivo po homologaciji;
 • Akumulator ako se nalazi u kabini – unutrašnjosti vozila mora biti u sigurnosnoj kutiji zatvoren;
 • Brisač prednjeg vjetrobranskog stakla mora biti postavljen i ispravan;
 • Preporučuje se venitlacija za kabinu tj. motor za ventilaciju;
 • Naljepnice za gašenje vozila izvana prednji lijevi blatobran i naljepnica strelica za kačenje vozila;
 • Bravice za haubu prednju i zadnju sigurne da se ne izvlače – ne otkačuju u vožnji;
 • Cijev rolbara kaveza ispred iznad glave vozača i bočna lijeva iznad glave vozača mora biti obložena izolacionim materijalom debljine min. 0,5 mm.
Oprema takmičara:
 • Podkapa, kaciga, hans sistem;
 • Donji veš, čarape, kombinezon, patike, rukavice.