Stručno – specijalistička obnova znanja – POZIV

U skladu sa planom rada SAMSBIH za 2017. godinu dana 29.04.2017 godine u Sarajevu na Ilidži u prezentacionoj Sali Hotela Rimski Most (ul. Blažujski drum bb) biće održana obavezna stručno-specijalistička obnova znanja za organizatore takmičenja i više sportske funkcionere.
 
Cilj seminara:
Obnoviti stečena znanja, te ih unaprijediti sa novim saznanjima i što više izjednačiti uslove na svim takmičenjima određene discipline po pitanju kvaliteta takmičenja , rukovođenja i opremljenosti.
 
Tematika seminara :
1. Organizacija takmičenja (dokumentacija)
– vrijeme dostave
– ko šta radi
– ko šta ovjerava
– saradnja SAVEZ-KLUB-Lokalna zajednica-Entitetski-Državni organi
 
2. sigurnost na takmičenjima
– elaborat bezbjednosti
– aktivne i pasivne sigurnosne mjere
– rješavanje incidentnih situacija
 
3. marketing takmičenja
– vrijeme starta marketinga
– cilj marketinga
– saradnja u marketingu SAVEZ-Organizator
 
Način izvođenja: Interaktivno sa što većim uključenjem slušaoca seminara u tok predavanja.
 
Trajanje seminara : početak u 12 sati , završetak u 17 sati. Po završetku svečana dodjela sertifikata i svečani ručak.
 
 
Seminaru su obavezni prisustvovati:
 – Po jedan predstavnik klubova organizatora takmičenja prijavljenih u kalendar takmičenja SAMSBIH sezone 2017 (preporučujuemo da to bude organizator lično)
– Svi sportski direktori disciplina OAMKS SAMSBIH, te predsjednik karting komisije
– Svi funkcioneri-sudije nosioci A licence (specijalistički rang)
– Svi funkcioneri-sudije nosioci B licence (državni rang I)
 
Poželjno je da na seminaru prisustvuju:
 – Po jedan predstavnik klubova licenciranih od strane SAMSBIH (odnosi se na klubove koji ne organizuju trke) poželjno predsjednik ili sekretar
– Kandidati za sudije nosioce A licence (specijalistički rang)
– Kandidati za sudije nosioce B licence (državni rang I)
 
Obaveze predavača:
U saradnji sa predsjednikom Saveza i predsjednikom Odbora za AMKS spremiti što više kvalitetnog video te foto materijala. Spremiti draft obrasce posebnih pravilnika za discipline.
 
Prijave na seminar:
S obzirom na ograničen broj mjesta u sali za prezentacije molimo Vas da svoje prisustvo i prisustvo članova Vaših organizacija u skladu sa gore navedenim uslovima potvrdite slanjem e-maila na sekretar@samsbih.ba najkasnije do srijede 26.04.2017 godine.